WELCOME TO tea sha dee.

“ชา” เป็นพืชในวงศ์ (family)  Theaceae  สกุล (genus) Camellia ที่มีมากกกว่า 300 ชนิด (species)  ชาที่ผลิตทางการค้าส่วนใหญ่มาจาก 2 สายพันธุ์ คือ Camellia sinensis var. sinensis (Chinese tea) และ Camellia sinensis var. assamica (Assam tea  หรือ Indian tea) ชาสายพันธุ์จีนเป็นชาที่ใบมีขนาดเล็ก และแคบ ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นมากกว่าชาสายพันธุ์อัสสัม…..นับตั้งแต่สมัยอดีต ประเทศไทยได้ทดลองนำเอาชาสายพันธุ์จีนที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศไต้หวันเข้ามาปลูกในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย แล้วขยายพันธุ์ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง….  ที่มา : บทความของ อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

BLACK TEA

ชาอู่หลง

ชาซีลอน

เจียวกู่หลาน

My Stories

เริ่มต้นจาก คนที่ชอบดื่มชา ติดใจ และดื่มด่ำกับกลิ่น และรสชาด ของใบชาแต่ละชนิด ความแตกต่างของสี กลิ่น และรส เกิดจากกระบวนการหมักบ่ม ตาก อบ คั่ว บด ที่แตกต่างกันตามสูตรเฉพาะของโรงงาน นำไปสู่การคิดค้น ชาเบรนด์ สูตรใหม่ๆ เพื่ออรรถรสในการ ชง ชิม ดื่ม ทั้งชาเย็น และชาร้อน ตลาดใบชาไม่มีวันตาย มีแต่สิ่งใหม่ ที่ผลิตออกมาอย่างทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อคุณลูกค้าของเรา